Banner

Konkurrencebetingelser

Joanli Nor, Nordahl Jewellery, SON of NOA, Siersbøl og NOA Kids er danske brands ejet af Nordahl Andersen. Nordahl Andersen håndterer derfor også de konkurrencer, som disse brands afholder.

Nordahl Andersen ApS, Færøvej 3, 8700 Horsens, Danmark, 3007 4785, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 66111704 eller customerservice@noa.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.

 

Formål med behandlingen, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Vi arrangerer løbende konkurrencer, som du frivilligt kan vælge at deltage i. I nogle konkurrencer tilmelder du dig vores nyhedsbreve. I så fald fremgår det altid tydeligt, ligesom det altid er muligt og let at framelde sig igen.Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i tilfælde af, at du vinder en konkurrence. Vi behandler følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer (SMS-service) og tracking-nummer (levering). Oplysningerne behandles med det formål, at vi kan kontakte det ifm. levering af præmie iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger opbevares alene så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Dette indebærer, at navn, adresse og telefonnummer vil blive opbevaret indtil, at præmien er leveret til dig. Tracking-nummer vil blive opbevaret i 6 måneder, eftersom at vi oplever, at der kan forekomme fejl ifm. levering iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

 

Andre modtagere, som kan behandle dine oplysninger

I tilfælde af at du vinder en konkurrence, kan det være nødvendigt at videregive dine oplysninger til en fragtvirksomhed, eftersom at det er vores interesse, at præmien kommer sikkert frem til dig iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

 

Overførsel til tredjelande

Er du vinder af en konkurrence på de sociale medier, så vil vi kontakte dig via Instagrams og Facebooks beskedfunktion. Her kan der være sandsynlighed for, at dine personoplysninger overlades til et tredjeland. Årsagen hertil er, at Facebook og Instagram bl.a. er etableret i USA. For at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved en evt. overførsel har Instagram indgået EU-Kommissionens standardkontrakter, og Facebook har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield.  

Facebook’s EU-US Privacy Shield certifikat kan findes her:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.