Banner

Oplysningspligt - køb af varer

Nordahl Andersen ApS, Færøvej 3, 8700 Horsens, Danmark, 3007 4785, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 66 11 17 00 eller info@noa.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.

 

Formål, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Foretager du et køb, registrerer vi en række oplysninger om dig. Herunder navn, adresse, postnr., by, land, telefon, e-mailadresse, ordre, tracking-nummer (levering), betalingsoplysninger og evt. firmaadresse. Oplysningerne anvendes til, at:

  • identificere dig som køber, hvilket er et krav iht. momsbekendtgørelsen.
  • tilsende kvittering for køb iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (aftale) 
  • betaling af ordre iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (aftale)
  • levering af produkt art. 6, stk. 1, litra b (aftale) 
  • tage kontakt til dig i tilfælde af eksempelvis forsinket levering iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)

 

Opbevaring af dine oplysninger

Regnskabsmateriale vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører iht. bogføringsloven (faktura). 
Oplysninger som ikke anses som regnskabsmateriale slettes, når produktet er leveret og modtaget af køber (e-mailadresse og telefonnummer).  
Tracking-nummer vil blive opbevaret i 6 måneder, eftersom at vi oplever, at der kan forekomme fejl ifm. levering iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Vi kan videregive dine oplysninger til følgende modtagere 
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (aftale): 

  • Leverandør af betalingsløsning – nødvendig for betaling.  
  • Fragtvirksomheder – levering af produkt.  

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlige forpligtelser): 

  • Revisionsselskab, eftersom at regnskabsmæssige oplysninger skal indgå i årsregnskabet iht. årsregnskabsloven og selskabsloven. 

 

Adgang/overladelse beskyttet ved fortrolighed og databehandleraftale:

Vi anvender it-leverandører som udfører en række opgaver på vegne af os. Der kan være tale om adgang til dine personoplysninger, når vores it-systemer skal vedligeholdes. Herudover overlades dine oplysninger til vores leverandører ifm.: hosting af hjemmeside, support af platform for webshop, - regnskabssystem,-betalingsgateway til hjemmesiden samt logistik- og distributionssystem.  

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.   

 

Oplysningspligt – henvendelser via hjemmeside

Nordahl Andersen ApS, Færøvej 3, 8700 Horsens, Danmark, 3007 4785, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 66 11 17 00 eller info@noa.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.

 

Formål, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Du kan henvende dig til os via vores hjemmeside. Her registrerer vi følgende oplysninger: Navn, e-mailadresse, kommentar og telefonnummer (valgfrit). Oplysningerne registreres udelukkende for at kunne besvare din henvendelse og imødekomme dine ønsker bedst muligt iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

 

Opbevaring af dine oplysninger

Din henvendelse vil blive slettet efter, at denne er blevet besvaret.

 

Videregivelse af dine oplysninger

Overladelse beskyttet ved databehandleraftale: 
Når vi modtager din henvendelse via vores hjemmeside, så vil dine oplysninger automatisk blive overladt til vores it-leverandører som sikrer forsvarlig håndtering af e-mails, reetablering af data i tilfælde af it-sammenbrud (backup) samt hosting af hjemmeside.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Oplysningspligt – henvendelser via sociale medier

Nordahl Jewellery, SON of NOA, Siersbøl og NOA Kids er danske brands ejet af Nordahl Andersen. Nordahl Andersen håndterer derfor alle henvendelser via Facebook og Instagram, som rettes mod disse.


Nordahl Andersen ApS, Færøvej 3, 8700 Horsens, Danmark, 3007 4785, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 66 11 17 04 eller customerservice@noa.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.

 

Formål, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Du kan henvende dig til os via henholdsvis Facebook og Instagram. Her kan vi registrere en række oplysninger, som du på eget initiativ har overladt til os. Oplysningerne registreres udelukkende for at kunne besvare din henvendelse og imødekomme dine ønsker bedst muligt iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

 

Opbevaring af dine oplysninger

Din henvendelse vil blive slettet efter umiddelbart efter denne er blevet besvaret. Dog senest 30 dage efter du første gang rettede henvendelse til Joanli Nor.

 

Modtagere af dine oplysninger

Når vi modtager din henvendelse via de sociale medier, så vil registreringen af dine oplysninger udelukkende blive behandlet hos det valgte medie.  

Der kan være sandsynlighed for, at dine personoplysninger overlades til et tredjeland, når du henvender dig til os. Årsagen hertil er, at Facebook og Instagram bl.a. er etableret i USA. For at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved en evt. overførsel har Instagram indgået EU-Kommissionens standardkontrakter, og Facebook har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield.  

Facebook’s EU-US Privacy Shield certifikat kan findes her:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.   

 

Oplysningspligt - tilmelding til nyhedsbrevet

Nordahl Andersen ApS, Færøvej 3, 8700 Horsens, Danmark, 3007 4785, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 66 11 17 00 eller info@noa.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.

 

Formål med behandlingen, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Vælger du at tilmelde dig vores nyhedsbrev, giver du således samtykke til, at vi må orientere dig om nye varer, tilbud, inspiration og kampagner iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Vi registrerer i den anledning din e-mailadresse. Herudover registrerer vi hvilken funktion af nyhedsbrevet (land og kundekategori), som du har valgt at tilmelde dig. Dette er nødvendigt for at kunne tilpasse sprog, valuta og indhold i nyhedsbrevet iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).   

Vi registrerer også din butiks navn, hvis det er nødvendigt at identificere dig blandt dine kollegaer, som også kan være tilmeldt vores nyhedsbrev iht. art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

 

Hvor længe behandles dine personoplysninger?

Dine oplysninger behandles alene så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Dette indebærer, at dine oplysninger vil blive opbevaret indtil, at du vælger at afmelde dig nyhedsbrevet.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Andre modtagere, som kan behandle dine oplysninger

For at sikre en tilfredsstillende oplevelse af vores nyhedsbrev, så anvender vi en række leverandører. Herunder ifm. håndtering af nyhedsbreve og backup af vores it-systemer. Dine oplysninger vil således blive opbevaret hos disse leverandører.

 

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.